Contoh Surat Pribadi Bahasa Sunda Lengkap

Posted on

contoh surat pribadi bahasa sunda

Contoh surat pribadi bahasa sunda – Surat adalah sarana untuk berkomunikasi dalam memberikan kabar, informasi secara tertulis. Surat di bagi menjadi 2 kategori yakni surat pribadi dan surat resmi. Surat resmi biasanya digunakan untuk kepentingan formal atau dinas. Lainnya halnya dengan surat pribadi yang digunakan untuk kepentinga perorangan, untuk teman, sahabat dan lainnya. Meski membuat surat pribadi tidak mengandung format penulisan surat yang baku, baik dari penulisan maupun bahasa akan tetapi kita tetap harus mengutamakan kesopanan dalam berkomunikasi pada teman atau sahabat.

Loading...

Berikut ini adalah contoh surat pribadi bahasa sunda, silahkan pilih daftar isi contohnya.

Contoh surat pribadi bahasa sunda untuk orang tua

Bogor, 24 April 2018

Salam deudeuh,

Assalamualaikum wr. wb.

Naon wartos ibu? Danu ajeng ibu sae-sae wae ditu. Kumaha kalawan pagawean ibu ayeuna? Danu ajeng ibu henteu palay teuing waktos didamel nya. Danu sering kalintang rempan kalawan kasehatan ibu.

Teuing parantos sabaraha lami Danu henteu ngadatangan ibu di kampung halaman, Danu leres-leres kangen sami ibu. Ibu, hapunten nya Danu teu acan iasa mulih liburan minggu ieu, margi pancen sarta tanggel waler Danu teu acan parantos. Danu jangji waktos sadaya parantos parantos Danu bade geura-giru mulih sagancangna. Janten, ibu teu kenging rempan nya. Doakan Danu nya bu, mugi-mugi iasa ngabereskeun pancen Danu kalawan sae. Danu parantos henteu sabar palay memeluk ibu sarta ngarasakeun masakan ibu di bumi.

Geus tiheula nya bu serat ti Danu. Menggah ibu sempet bales serat Danu ieu nya Bu. hatur nuhun ibu. Kuring deudeuh ibu.

Wassalamualaikum wr. wb.

Salam ti putra anjeun tersayang,

Danu Pratama

Contoh surat pribadi bahasa sunda untuk guru

Bandung, 27 Agustus 2018

Ka anu Kuring Hormati,

Ibu Risma

Di Bandung

 

Assalamualaikum wr.wb,

Jenengan kuring Deny, kuring yakin ibu tangtos parantos lali kalawan kuring, kuring nyaeta siswa di SMA Nagari 13 Bandung anu baheulana calik di kelas 2b. Sarta Ibu Risma nyaeta wali kelas di kelas 2b waktos eta. ayeuna kuring parantos aya di Kuala Leutak ngiring program pertukaran siswa.

Kuring ngan palay ngedalkeun hatur nuhun seueur luhur bantuan Ibu Risma salila ieu ku kituna kuring iasa direkomendasikeun ku mastaka sakola kanggo ngiring program pertukaran siswa ieu. Sarta Kuring kalintang keneh merlukeun bimbingan sarta dua ti Ibu Risma supados kagiatan diajar kuring salila di dieu iasa mapan luyu harepan sarta lancar.

Gampil-mudahan dina liburan semester saterusna kuring iasa balik ka Indonesia sarta iasa bersilaturahmi ka bumi Ibu kanggo ngedalkeun rasa hatur nuhun kuring sacara langsung luhur bantuan ti ibu salila ieu.
Sarta sareng ieu deui kuring kirimkan cinderamata ti Kuala Leutak anu kuring ngagaleuh dina waktos nganjang ka Johor. Menta ditarima.

Kitu,sarta kalintang deui kuring ucapkan seueur hatur nuhun luhur bantuan Ibu salila ieu.

 

Ajen kuring,

Deny Rahmanto

Contoh surat pribadi bahasa sunda untuk saudara

Bogor, 15 Juni 2018

Saderek kuring Saemplung

Jalan Tumapel 22

 

Assalamu,alaykum Wr.Wb

Hallo naon wartos saemplung saderek kuring, muga sae sae wae pan anjeun? Dederuk kuring sarta kaluwargi dina keadan damang sehat walafiat. Saemplung, abong aduy landeuh aco papanggih lo.

Kuring kangen pisan ka anjeun sarta kulawargi saemplung. Plung, Agustus kuring parantos mimiti pare, naon anjeun kagungan rencana liburan kamana? Menggah henteu kuring palay nganjang ka bumi anjeun. Kuring alem ameng abur curug desa maneh pisan. Antos kadatangan kuring nya bro.

Sakitu nya plung, muga landeuh begug helar sagancangna. Kuring tunggu balesan serat anjeun hehe

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Salam wiyono,

 

contoh surat pribadi bahasa sunda untuk bibi

sumedang, 08 Agustus 2018

Kahatur: Bi Widya
Di Bandung

Assalamuaikum wr. wb.

Bi kumaha damang ? nuhun upami damang mah, da abdi ge didieu nuju sehat-sehat wae.
bi urang meni tos lami teu pendak. irahanya tiasa ngariung sasarengan deui? abdi mah meuni tos sono. iraha bi bade ka dieu ? pami bibi kadieu ulah hilap mampir ka  bumi abdi.
bi serat ti abdi dugi ka dieu heulanya ke disambung deui, lah hilap balesannya
salam purnomo

 

contoh surat pribadi bahasa sunda untuk kakak

Cianjur, 11 Agustus 2018

Kahatur: Kak Widya
Di Bandung

Assalamualaikum Wr.Wb.

Kak Widya kumaha damang ? Alhamdulilah atuh upami damang mah. Abdi oge dina danget ieu mah teu kirang sawios-wios.

Peryogina abdi ngadamel ieu serat . rehna minggu payun abdi bade ka Bandung, abdi bade ka bumi ka bumi Kak Widya, Abdi teh hoyong dijajapkeun ameng keliling kota Bandung.

Sakieu hela seratti abdi, mugi-mugi tiasa tepang , minggu payun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum Wr.Wb

Salam Ningsih,

contoh surat pribadi bahasa sunda untuk teman

Bandung, 18 Agustus 2018

Kahatur: vista
Di kedung batur
Kota jakarta.

Assalamualaikum vista, kumaha kabar anjeun ayena, damang?? Mugi wae damang salawasna, sareng keluargi oge mugia dina kaayaan sehat walafiat, sarta dilindungan ku allah swt. Amin.

Kumaha ayena vis sakola di jakarta teh pikabeutaheun teu? pasti tos seueur rerencangan anu anyar yeh, tapi kahade ulah hilap ari ka abdi mah vis.

Ayena abdi alhamdullilah sakola di SMPN…, nu caket sareng bumi, nu penting mah dimana wae sakolana urang teh kudu rajin diajar, beh teu katinggaleun ku jaman modern sapertos ayena.

Vis, kadang mah abdi teh sok emut euy basa harita urang osok sasarengan di sakola SDN.. Urang harita mah sakelas bari jeung sok ocon bareng di kelas. Emm.. Mani sono, abdi janten hoyong kapendak pisan sareng Viska.

Iraha vis, anjeun bade ameng deui ka bandung? Supados urang tiasa papendak paampok jonghok deui sasarengan. Vis, sakitu wae surat ti abdi, ulah hilap lamun aya waktos dibales suratna nya? Wassalamualaikum wr.wb

Salam karyo,

Demikian ulasan kami mengenai contoh surat pribadi bahasa sunda lengkap semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu membaca artikel menarik kami di SPEKTRUMDUNIA.COM seperti artikel Contoh Surat Pengunduran Diri Guru Yang Baik dan Benar